Ogrodzenia panelowe jako dobry wybór przy budowie różnych obiektów – Nowoczesne Ogrodzenia – Panelowe, Przemysłowe, Systemowe – Producent INEX

Ogrodzenia panelowe jako dobry wybór przy budowie różnych obiektów

Ogrodzenia panelowe jako dobry wybór przy budowie różnych obiektów

Teren każdej budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony. Stosowanie specjalnych ogrodzeń ma olbrzymie znaczenie. Ogrodzenie terenu budowy podyktowane jest zarówno ochroną przed kradzieżą mienia znajdującego się na nim, jak i zabezpieczeniu miejsca prac przed wtargnięciem osób niepowołanych, które mogłyby doznać krzywdy, ale także przed wtargnięciem np. zwierząt, które mogłyby uszkodzić  sprzęt  czy niezasłonięte instalacje. Na terenach budowy idealnie sprawdzają się ogrodzenia panelowe. Zapoznajmy się z ich przydatnością , jako sposobu zabezpieczenia budowy.

Czym są panele ogrodzeniowe?

Ogrodzenia panelowe, jak sama nazwa mówi, składają się z gotowych paneli, które tworzą słupki umiejscowione z dwóch stron oraz druciane pręty stanowiące wypełnienie panelu. Zazwyczaj są one zgrzewane co  pięć centymetrów w orientacji pionowej i dwadzieścia w orientacji poziomej. Ich grubość sięga od czterech do pięciu  milimetrów. Dzięki takiej konfiguracji, ogrodzenie jest ciężkie do przekroczenia, mimo występowania prętów poprzecznych. Niewielki rozmiar szczelin między prętami uniemożliwia ustawienie w nich noska buta.

 

Prosty montaż

Największą zaletą, jaką wykazują panele ogrodzeniowe jest ich wyjątkowo prosty montaż. Ogrodzenia panelowe bez trudu dostosują się do warunków panujących na powierzchni gdzie mają być ustawiane. Stwarzają możliwość łatwego przesuwania, dopasowywania do nierówności terenu czy omijania przeszkód. Wszystkie te cechy idealnie odnajdują się na terenach budowy, które tak często obfitują w utrudnienia wpływające na niedoskonałości terenu. Prostota montażu umożliwia też ich szybkie ulokowanie, co nie wydłuża możliwego terminu rozpoczęcia prac.

Łatwa wymiana

Dużą zaletą, szczególnie cenną w przypadku placów budowlanych jest możliwość szybkiej wymiany panelu uszkodzonego. Czynność ta nie wymaga jak np. w przypadku zwykłej siatki, konieczności  demontażu długiego odcinka, wystarczy wypiąć uszkodzony panel i zastąpić go nowym. Takie rozwiązanie znacznie usprawnia funkcjonowanie terenu budowlanego.

Cena

Nowoczesne ogrodzenia złożone z gotowych paneli są jedną z najtańszych możliwości skutecznego i bezpiecznego ogrodzenia terenu, co w przypadku budowy, gdzie płot ma mieć charakter jedynie tymczasowy i służy zapewnieniu bezpieczeństwa tylko podczas trwających prac, jest czynnikiem niezwykle ważnym. Oszczędności poczynione w zakresie postawienia ogrodzenia zoptymalizują koszty i pozwolą na osiągnięcie lepszej sytuacji finansowej.

Podsumowanie

Nowoczesne ogrodzenia panelowe są najlepszym możliwym wyborem do zastosowania na placach budowy. Na fakt ten wpływa kilka czynników:

 

  • zabezpieczenie terenu przed możliwością wtargnięcia osób niepowołanych i zwierząt mogących wyrządzić szkody
  • prosty montaż
  • możliwość szybkiej wymiany uszkodzonego panelu
  • atrakcyjna cena
  • trudne/ niemożliwe  do przekroczenia